(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Vĩnh Châu ủy quyền như sau:

- Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi; Địa chỉ: Số 15/2 , đường Lâm Thành Mậu, K 4, Phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

- Tên, địa chỉ Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Vĩnh Châu; Địa chỉ: đường 30/4, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ;

- Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 9 giờ 00 phút ngày 11/5/2018 tại Hội trường UBND thị xã Vĩnh Châu, (Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng);

- Tên tài sản đấu giá: Thanh lý thu hồi vật tư tháo dỡ công trình nhà lồng chợ cũ Vĩnh Châu gồm: Cửa hàng bách hóa tổng hợp (1A)+ (1B) Cửa hàng thực phẩm bách hóa; Nhà lồng chợ cá: bàn giao theo hiện trạng thực tế Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Vĩnh Châu bán thanh lý;

- Nơi có tài sản đấu giá: phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm(không bao gồm VAT): 105.768.000đồng(Bằng chữ: Một trăm lẽ năm triệu bảy trăm sáu mươi tám ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 20.000.000đ (Mười sáu triệu đồng)/hồ sơ

- Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá : 200.000đ/ hồ sơ

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 03 và 04/5/2018; Tại - Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Vĩnh Châu. đường 30/4, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (trong giờ hành chính) khách hàng đi tự túc phải đăng ký Công ty trước 01 ngày.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo các giấy tờ liên quan đến tài sản: từ ngày 18/4/2018 đến 9h00 ngày 08/5/2018; Tại Chi nhánh Công ty - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, K 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Thờigian, địa điểm, bán và tiếp nhận hồ sơ , điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian bán và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá tài sản : Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá liên tục trong giờ hành chính kể từ ngày 18/4/2018 đến 17h00 ngày 08/5/2018;

+ Địa điểm bán và tiếp nhận HS đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản (trừ trường hợp quy định tại K4, Đ38, Luật Đấu giá tài sản) được đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trong thời hạn thông báo; Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng củaCông ty đấu giá hợp danh Đất Mũi từ ngày 04/5/2018 đến 17h00 ngày 08/5/2018;

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản : mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo mẫu công ty quy định, bản sao giấy CMND, bản sao giấy ĐKKD, CMND người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức); giấy nộp tiền đặt trước đúng hạn;

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá tài sản liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Số 535, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: (0299)3773636; DĐ: 0913653052 - 0905723357.