(BĐT) - Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý của Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Bá Phúc

* Tài sản thanh lý của Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Bá Phúc:

Đấu giá tài sản thiết bị vật tư thanh lý của Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Bá Phúc ảnh 1

Thời gian xem tài sản: Buổi sáng, ngày 02 tháng 08 năm 2016 (Theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang).

Tiền đặt trước để tham giá đấu giá: Tương đương 10%/giá khởi điểm của từng lô tài sản.

 Phí tham gia đấu giá: Từ 150.000 đồng – 500.000 đồng/01 đơn đăng ký.

Thời gian đăng ký đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 02 tháng 08 năm 2016.

Dự kiến thời gian bán đấu giá: 8 giờ 00, ngày 04 tháng 08 năm 2016.

Tổ chức cá nhân có nhu cầu liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang, số 16 Ngô Quyền, TP Rạch Giá. Điện thoại: 077.3816344.