Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản sau:

Tài sản bán đấu giá: Thiết bị tàu 16.800DWT. Chi tiết tài sản tại chứng thư thẩm định số 16P01TĐ0255-1 ngày 18/11/2016 của Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu điện.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản của Công ty TNHH NN MTV Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền, nay thuộc quyền xử lý thanh lý của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy.

Giá khởi điểm: 11.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn). Đã bao gồm 10% VAT.

Tiền đặt trước: 1.794.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm chín mươi tư triệu đồng chẵn).

Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ ngày 26/12/2016 đến hết ngày 28/12/2016 (trong giờ hành chính). Không hoàn lại tiền mua hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào.

Thời gian  xem tài sản: Từ ngày 26/12/2016 đến hết ngày 29/12/2016 tại nơi lưu giữ tài sản.

Thời gian thu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Ngày 28/12/2016 đến hết ngày 29/12/2016 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá: Hồi 9h30 phút, ngày 30/12/2016 tại Hội trường Tầng 6, số 49 Phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá liên hệ: Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt - Số 49, Phố Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: 04.3247 4276.