(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam - Chi nhánh Cần Thơ đang phối hợp với Cục Thi hành án dân sự TP. Cần Thơ tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Tài sản bán đấu giá là của ông Nguyễn Tỉnh Hưng. Tài sản có địa chỉ tại Khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Tài sản bán đấu giá gồm: quyền sử dụng đất có diện tích kê biên thực tế để đấu giá là 2.044,0 m2 đất ở đô thị được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cần Thơ cấp ngày 13/9/2016 cho bà Phan Thị Thanh, cập nhật biến động do chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tỉnh Hưng ngày 15/3/2017; quyền sử dụng đất có diện tích kê biên thực tế để đấu giá là 2.026,9 m2 đất ở đô thị được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cấp ngày 13/9/2016 cho bà Phan Thị Thanh, cập nhật biến động do chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tỉnh Hưng ngày 15/3/2017 và công trình xây dựng trên đất.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 65,768 tỷ đồng. Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam - Chi nhánh Cần Thơ lưu ý, phần công trình xây dựng trên thửa đất 2.026,9 m2 sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Số tiền đặt trước để tham gia đấu giá là 10% giá khởi điểm. Người mua được tài sản phải thanh toán các loại phí, chi phí, thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác có liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

Trước khi mở cuộc đấu giá 1 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.

Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra ngày 15/7/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam - Chi nhánh Cần Thơ.