(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.Đà Nẵng thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 90/4 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

3. Tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý vật tư thu hồi sau Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 tại Đà Nẵng gồm: Các loại aptomat, vật tư thiết bị điện, vật tư hệ thống nước, vật tư thu hồi đã qua sử dụng.

4. Giá khởi điểm tài sản: Giá khởi điểm tài sản đấu giá là 1.285.265.000 đồng (Một tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu, hai trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẵn).

5. Xem tài sản tại: Kho bãi Công ty Phú Hải Hoàng - Trạm xử lý nước thải Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 26/9/2017, địa điểm xem tài sản Tại Kho bãi Công ty Phú Hải Hoàng - Trạm xử lý nước thải Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 26/9/2017 tại Trung tâm DV bán đấu giá tài sản Đà Nẵng.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/Hồ sơ, tiền đặt trước: 257.000.000 đồng

9. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 26/9/2017; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

10. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 27/9/2017

11. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 28/9/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.