(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm) tổ chức đấu giá theo nguyên hiện trạng tài sản bảo đảm để thu hồi nợ là Nhà máy xử lý cành, lá cây quế thành tinh dầu và các sản phẩm phụ và toàn bộ tài sản khác (bao gồm dây chuyền, thiết bị, công nghệ) của Công ty Cổ phần Tinh dầu Quế Quảng Ngãi như sau:

Tài sản đấu giá: theo nguyên hiện trạng tài sản bảo đảm để thu hồi nợ là Nhà máy xử lý cành, lá cây quế thành tinh dầu và các sản phẩm phụ và toàn bộ tài sản khác (bao gồm dây chuyền, thiết bị, công nghệ) gắn liền trên đất thuê với thửa đất số 650; tờ bản đồ số 4; địa chỉ thửa đất: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; diện tích: 35.831 m2; hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; thời hạn sử dụng: Đến ngày 04/11/2062, nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm (không bao gồm quyền sử dụng đất thuê) và 01 xe ô tô tải (có mui); biển đăng ký: 76C-056.08; Nhãn hiệu TMT; số loại: 96350T2-MB; Số máy YC4D130-20D08D2E00069; Số khung RRT09635TE2A00005; màu sơn: Xanh; năm, nước sản xuất: 2014, Việt Nam; số  chỗ ngồi: 03 đứng; dung tích: 4214; tải trọng hàng hóa: 3450; đăng ký xe có giá trị đến ngày 31/12/2039; đăng ký lần đầu: 03/6/2015.

Tài sản gắn liền với thửa đất được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CB090079 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/6/2016, số vào Sổ cấp GCN: CT06455, gồm:

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng (m2)

Diện tích sàn (m2) hoặc công suất

Hình thức sở hữu

Cấp công trình

Thời hạn sở hữu

Nhà bảo vệ

17,2

17,2

Riêng

Cấp IV

Đến ngày 04/11/2062

Nhà văn phòng và hội trường

270,6

270,6

Riêng

Cấp III

Đến ngày 04/11/2062

Nhà xưởng chế biến

816

816

Riêng

Cấp III

Đến ngày 04/11/2062

Xưởng xử lý nguyên liệu (02 xưởng giống nhau)

1200 x 2 = 2400

1200 x 2 = 2400

Riêng

Cấp III

Đến ngày 04/11/2062

Nhà đặt trạm bơm

9,7

9,7

Riêng

Cấp IV

Đến ngày 04/11/2062

Tổng giá khởi điểm: 11.250.474.750 đồng (mười một tỷ hai trăm năm mươi triệu bốn trăm bảy mươi bốn nghìn bảy trăm năm mươi đồng).

Trường hợp đấu giá thành, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm xuất hóa đơn theo giá trúng đấu giá cho người trúng đấu giá tài sản, người mua được tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Tiền đặt trước: 1.600.000.000 đồng (một tỷ sáu trăm triệu đồng).Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

Thời hạn, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 20/4/2018 (giờ hành chính) tại Nhà máy xử lý cành, lá cây quế thành tinh dầu và các sản phẩm phụ; địa chỉ: Khu phố 8, tổ dân phố II, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Lưu ý: Nhà máy xử lý cành, lá cây quế thành tinh dầu và các sản phẩm phụ và toàn bộ tài sản khác (bao gồm dây chuyền, thiết bị, công nghệ) gắn liền trên đất thuê với thửa đất số 650; tờ bản đồ số 4; địa chỉ thửa đất: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi là tài sản trên đất thuê, không bao gồm quyền sử dụng đất thuê cho nên người tham gia đấu giá tài sản phải tự liên hệ đến các cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn trước các nội dung, thủ tục về thuê đất, xây dựng, đầu tư, kinh doanh theo các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư, kinh doanh.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 20/4/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 20/4/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

 có đủ điều kiện theo quy định Luật Đất đai năm 2013 và Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, bản sao Giấy Chứng minh nhân dân, Sổ Hộ khẩu, nếu vợ chồng có Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 23/4/2018 tại Trung Tâm.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.