Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Pháp thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản, như sau:

Tên tài sản: Tài sản không cần dùng đợt 3/2016 – Lô 1: Dây đồng cháy thu hồi của Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 734.000.000 đồng (Bảy trăm ba mươi bốn triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 02 bộ sao y các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận ĐKKD; Giấy chứng minh nhân dân.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế và lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: Từ ngày 05/05/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 13/05/2016.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền đặt trước 10% so với giá khởi điểm + phí tham gia đấu giá.

Thời gian xem tài sản ngày 12/05/2016: Lúc 08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút khách hàng tập trung tại Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM, xem tài sản: Từ 08 giờ 45 phút đến 10 giờ 00 phút.

Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 05/05/2016 đến 11 giờ 00 phút ngày 13/05/2016.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17/05/2016.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Pháp (Lầu 7, số 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM). ĐT: 08 3838 2507.

Kính mời các tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.