Thông báo chào bán tài sản đã qua sử dụng Công ty TNHH điện tử Foster (Bắc Ninh)

Căn cứ Biên bản họp thanh lý tài sản số 005/FB-BB/16 ngày 05/5/2016, Công ty TNHH điện tử Foster (Bắc Ninh) thông báo chào bán một số tài sản đã qua sử dụng như sau:

- Máy dập mesh, máy đo UV, máy quấn voice coil, máy test âm thanh, băng tải, máy nạp từ, máy dập yoke, máy xả keo, v.v... (Chi tiết xem tại công ty).

1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại địa chỉ số 01, Đường 11, KCN Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, (ĐT: 0241-3765868 gặp anh Lã Văn Thành, Phòng Hành chính Nhân sự).

2. Thời gian nhận hồ sơ dự đấu giá: Đến 16 giờ 00, ngày 12 tháng 05 năm 2016.

3. Thời gian xem xét, khảo sát và chào giá tài sản thanh lý: Từ 10 giờ 00 ngày 16/5 đến 08 giờ 00 ngày 18 tháng 05 năm 2016.

4.  Hội đồng thanh lý công bố tổ chức, cá nhân trúng đấu giá: 10 giờ 00 ngày 18 tháng 05 năm 2016.

Trân trọng cảm ơn!