(BĐT) - Ngày 28/10 tới, Công ty Đấu giá hợp danh Nguyên Tâm sẽ đấu giá tài sản của ông Hoàng Đại Đồng, bà Lê Thị Ngọc Tuyền và Công ty CP Đồng Xanh thế chấp để bảo đảm cho khoản vay tại Agribank - Chi nhánh Cần Thơ với giá khởi điểm hơn 83,3 tỷ đồng.

Cụ thể, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 464, 465, 468, 608, 754, 834, tờ bản đồ số 04, diện tích hơn 23.492 m2. Đây là đất sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh.

Tài sản gắn liền với đất là nhà máy và dây chuyền xay sát lúa, nhà kho (diện tích xây dựng 836,585 m2), nhà làm việc (diện tích xây dựng 60,175 m2; diện tích sàn 80,115 m2), tại Ấp Quy Lân 3, Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

Hiện tài sản bảo đảm này đã được ông Hoàng Đại Đồng, bà Lê Thị Ngọc Tuyền và Công ty CP Đồng Xanh (chủ tài sản) bàn giao cho Agribank - Chi nhánh TP. Cần Thơ/Agribank AMC LTD xử lý bán đấu giá để thu nợ khoản vay theo quy định.