(BĐT) - Chi nhánh Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản, như sau:

Tên tài sản: Tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 07, 08/2016 - Lô 2 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH (cáp điện và vật tư khác).

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

- HM 2 Đ7 (54 danh mục): 2.818.000.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm mười tám triệu đồng);

- HM 4 Đ7 (69 danh mục): 3.100.000.000 đồng (Ba tỷ, một trăm triệu đồng);

- HM 2 Đ8 (01 danh mục): 224.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 01 bộ sao y các loại giấy tờ sau:

- Đối với các HM 2, 4 Đ7: Giấy chứng nhận ĐKKD;

- Đối với HM2 Đ8:

(i) Giấy chứng nhận ĐKKD;

(ii) Giấy phép xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH);

(iii) Giấy phép vận chuyển CTNH của khách hàng hoặc của đơn vị liên kết với khách hàng.

Việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ Kho chứa tài sản bán đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng qui định pháp luật về môi trường.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế khác, lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản, nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 04/11/2016 đến 16 giờ 00 phút, ngày 09/11/2016.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền đặt trước 10% so với giá khởi điểm + Phí tham gia đấu giá.

Thời gian xem tài sản ngày 08/11/2016:

- Lúc 09 giờ 30 phút đến 09 giờ 45 phút, khách hàng tập trung tại Công ty Vật tư Vận tải Điện lực TP.HCM, xem tài sản: Từ 09 giờ 50 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Lúc 14 giờ 30 phút đến 14 giờ 45 phút khách hàng tập trung tại Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM, xem tài sản: Từ 14 giờ 50 phút đến 16 giờ 00 phút.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 11/11/2016 (thứ Sáu).

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng CN Công ty CP Đấu giá Việt Nam (108 Hoa Cúc, P.7, Q.PN, TP.HCM).

 ĐT: 08 3517 4055.