(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An sẽ tổ chức bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Ngân Hà (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh 10 vào ngày 24/4/2019. Theo đó, giá trị khoản nợ của doanh nghiệp này tạm tính đến ngày 28/3/2019 là 47,784 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ này là bất động sản. Theo Agribank Chi nhánh 10, tài sản bảo đảm này đang có một số tranh chấp giữa các bên liên quan.

Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ được Agribank Chi nhánh 10 thông báo là 47,784 tỷ đồng. Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.