(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Rừng trồng Keo tai tượng tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Đặc điểm: Rừng trồng. Diện tích: 14,28 ha. Loài cây trồng: Keo tai tượng. Năm trồng: 2001 tại khoảnh 6 tiểu khu 126, xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm: 2.450.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Tiền đặt trước: 367.000.000 đồng.

3. Thời gian bán hồ sơ đấu giá và nộp tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ ngày 16/3/2017 trong giờ hành chính tại Văn phòng chi nhánh - 22 Tố Hữu, Huế.

4. Thời gian xem tài sản: lúc 08 giờ 00’’ ngày 9/3/2017 có mặt tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương (136 Nguyễn Phúc Nguyên – thành phố Huế) để đi xem tài sản.

5. Thời gian đấu giá: vào lúc 14 giờ ngày 17/3/2017 tại Văn phòng chi nhánh - 22 Tố Hữu, Huế.

6. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế. Điện thoại: 0234.3832542-0914079393

- Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương. Số 136 Đường Nguyễn Phúc Nguyên, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3525297.