(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

04 (bốn) gói tài sản – Đấu giá từng gói.

1. Quyền thuê Quảng cáo 50% diện tích của hai bên hông vỏ thân xe, kể cả phần sơn và kính trên Gói số 1, gồm: 25 tuyến, 492 xe. Giá khởi điểm: 161.461.609.536 đồng.

2. Quyền thuê Quảng cáo 50% diện tích của hai bên hông vỏ thân xe, kể cả phần sơn và kính trên Gói số 2, gồm: 23 tuyến, 538 xe (kèm theo Phụ lục). Giá khởi điểm: 192.868.328.904 đồng.

3. Quyền thuê Quảng cáo 50% diện tích của hai bên hông vỏ thân xe, kể cả phần sơn và kính trên Gói số 3, gồm: 26 tuyến, 527 xe (kèm theo Phụ lục). Giá khởi điểm: 171.011.991.939 đồng.

4. Quyền thuê Quảng cáo 50% diện tích của hai bên hông vỏ thân xe, kể cả phần sơn và kính trên Gói số 4, gồm: 30 tuyến, 525 xe (kèm theo Phụ lục). Giá khởi điểm: 167.520.454.437 đồng.

* Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, người mua được tài sản đấu giá nộp thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế suất khác có liên quan đối với tài sản đấu giá theo quy định.

Tiền đặt trước: Tương đương 20% so với giá khởi điểm của mỗi gói.

Thời hạn thực hiện hợp đồng thuê: 03 (ba) năm, kể từ ngày Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có hiệu lực.

Người có tài sản: Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng, địa chỉ số 102 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.

Xem tài sản: Ngày  19 và 20/10/2017 (giờ hành chính). Liên hệ: Ông Phó Giám đốc Hà Lê Ân, số điện thoại: 0916.030.703.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/10/2017 đến hết ngày 26/10/2017. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26, 27 và 30/10/2017 (Tuy nhiên, khách hàng có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thoả thuận đồng ý với Trung tâm).

Địa điểm đăng ký và đấu giá: Số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình.

Thời gian tổ chức  đấu giá: Ngày 31/10/2017.

Khách hàng có nhu cầu mua, đăng ký tại Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản TP.HCM, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại: 38.119.849 – 38.110.957 – 38.115.845.