(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2 ủy quyền như sau:

1. Tài sản: Quyền thuê khai thác kinh doanh có thời hạn 03 (ba) năm đối với 13 quầy sạp tại tầng lửng (ngành hàng kinh doanh: quần áo; vải; phụ kiện may vá; chăn; drag; gối nệm; mùng; mền; vải sợi; nón; túi xách) và 10 quầy sạp tại tầng trệt(ngành hàng kinh doanh: rau củ; khô mắm; thịt heo; gia vị; điện gia dụng; thiết bị điện gia dụng; sửa chữa điện gia dụng; điện tử; điện thoại; mắt kính; đồng hồ; thủ công mỹ nghệ; tranh ảnh; thiết bị viễn thông; bánh kem; bánh ngọt; giày dép) chợ Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM, cụ thể:

Tầng lửng chợ Bình Khánh:

Stt

Kí hiệu ki-ốt

Diện tích

Ngành hàng

Giá khởi điểm/năm

Đơn vị: Đồng

Khoản tiền đặt trước

Đơn vị: Đồng

1

Sk-L.01

3m2

quần áo; vải; phụ kiện may vá; chăn; drag; gối nệm; mùng; mền; vải sợi; nón; túi xách

4.012.800

800.000

2

Sk-L.07

3m2

4.012.800

800.000

3

Sk-L.09

3m2

4.012.800

800.000

4

Sk-L.17

3m2

4.012.800

800.000

5

Sk-L.19

3m2

4.012.800

800.000

6

Sk-L.25

3m2

4.012.800

800.000

7

Sk-L.35

3m2

4.012.800

800.000

8

Sk-L.43

3m2

4.377.600

870.000

9

Sk-L.46

3m2

4.012.800

800.000

10

Sk-L.50

2,85m2

3.830.400

760.000

11

Sk-L.52

2,85m2

3.830.400

760.000

12

Sk-L.53

2,85m2

3.830.400

760.000

13

Sk-L.54

2,85m2

3.830.400

760.000

Tầng trệt chợ Bình Khánh:

Stt

Kí hiệu ki-ốt

Diện tích

Ngành hàng

Giá khởi điểm/năm

Đơn vị: Đồng

Khoản tiền đặt trước

Đơn vị: Đồng

1

Su-0.11

3,16m2

rau củ

2.736.000

540.000

2

Su-0.64

3,09m2

khô mắm; thịt heo; gia vị

3.283.200

650.000

3

K-0.48

7,35m2

điện gia dụng; thiết bị điện gia dụng; sửa chữa điện gia dụng; điện tử

15.686.400

3.100.000

4

K-049

7,35m2

15.686.400

3.100.000

5

K-050

7,35m2

15.686.400

3.100.000

6

K-051

7,35m2

15.686.400

3.100.000

7

K-100

5,7m2

điện thoại; mắt kính; đồng hồ; thủ công mỹ nghệ; tranh ảnh; thiết bị viễn thông; bánh kem; bánh ngọt

23.566.080

4.700.000

8

K-101

5,6m2

26.046.720

5.200.000

9

K-102

9,35m2

35.440.320

7.000.000

10

SK-0.27

3,4m2

giày dép

2.976.000

595.000

Có sơ đồ quầy sạp kèm theo

Lưu ý:

- Mức giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm phí quản lý vận hành chợ (phí nhân sự quản lý, vận hành máy móc, thiết bị, điện công cộng, nước công cộng, bảo vệ an ninh trật tự, không bao gồm phí bảo vệ tài sản, hàng hóa) và các khoản thu dịch vụ khác như: phí vệ sinh, thu gom rác thải, điện nước... (Mức phí quản lý được thu theo quy định chung tại chợ Bình Khánh).

- Người trúng đấu giá không được chuyển nhượng quyền khai thác kinh doanh sạp cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2.

- Cam kết chấp hành Nội quy chợ, quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, nội dung của hợp đồng thuê và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động chợ.

- Phải có giấy phép đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

- Khai thác kinh doanh đúng ngành hàng.

- Người trúng đấu giá tự đấu nối hệ thống điện nước (nếu có nhu cầu), tiền điện nước do người trúng đấu giá chi trả.

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản tại thời điểm đấu giá cho thuê quyền khai thác kinh doanh đối với 23 quầy sạp, ki-ốt nêu trên.

- Công văn số 4535/UBND-TCKH ngày 06/11/2017 của UBND Quận 2 về xác định đơn giá khởi điểm để đấu giá hoặc đấu thầu cho thuê quầy sạp đối với một số ngành hàng mới tại chợ Bình Khánh, P.Bình Khánh, Quận 2.

- Kế hoạch số 296/KH.CI2 ngày 13/03/2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2, TP.HCM;

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0301481314 đăng ký lần đầu ngày 08/10/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 14/09/2015 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.

3. Thời hạn hợp đồng: 03 năm (được tính từ khi chính thức nhận bàn giao quầy sạp).

Sau thời hạn 03 năm, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 (hoặc đơn vị chức năng có thẩm quyền được Ủy ban nhân dân quận 2 giao khai thác) sẽ thương thảo lại với khách hàng về giá thuê quyền sử dụng kinh doanh quầy sạp trên cơ sở giá được phê duyệt của Cơ quan chức năng có thẩm quyền. Nếu khách hàng không thống nhất, Công ty và khách hàng sẽ tiến hành ký Biên bản thanh lý Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh; Khách hàng tự chịu trách nhiệm về hàng hóa của mình và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về sau.

4. Phương thức thanh toán:

- Tiền thuê quầy sạp được thanh toán một lần cho cả thời hạn thuê 03 (ba) năm.

- Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành (không tính thứ bảy, Chủ nhật).

Quá thời hạn trên mà người mua trúng đấu giá không thanh toán đủ 100% số tiền thuê quầy sạp được ghi nhận trong Biên bản bán đấu giá thì người mua trúng đấu giá chịu mất toàn bộ số tiền đã trả (kể cả số tiền đặt trước) và được coi như chấp nhận từ chối quyền thuê khai thác kinh doanh quầy sạp, ki-ốt tổ chức đấu giá, kết quả bán đấu giá sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm thanh toán:

+ Tiền mặt: Văn phòng Ban Quản lý chợ Bình Khánh, Phường Bình Khánh, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Chuyển khoản: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 số tài khoản 6280.4311.0101.0003 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank – Chi nhánh Đông Sài Gòn.

- Phí quản lý và các khoản thu dịch vụ khác thanh toán hàng tháng vào đầu mỗi tháng (Từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng).

5. Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

6. Bước giá:

- Đối với các quầy sạp có giá khởi điểm dưới 15.000.000 đồng: Bước giá là 100.000đồng/bước giá;

- Đối với các quầy sạp có giá khởi điểm từ 15.000.000 đồng trở lên: Bước giá là 200.000đồng/bước giá;

Tuy nhiên Khách hàng trả giá đầu tiên có quyền trả giá bằng giá khởi điểm (hoặc làm tròn số tiền theo hướng tăng), hoặc trả cao hơn mà không cần theo bước giá nêu trên. Từ khách hàng trả giá thứ hai trở lên phải trả giá đúng theo bước giá đã quy định.

7. Tiền mua hồ sơ: 50.000đồng/bộ hồ sơ.

8. Khoản tiền đặt trước:

- Người tham gia đấu giá phải nộp là 20% giá khởi điểm của từng quầy sạp, ki-ốt đã đăng ký tham gia đấu giá

- Phương thức nộp:

+ Chuyển khoản vào tài khoản số 1450.1003.6145.0001 của Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá Vạn Thành An mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

+ Hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá Vạn Thành An – Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, Phường Tân Định , Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04/5/2018 đến ngày 30/05/2018; Địa điểm: Tại Chợ Bình Khánh (liên hệ Bà Phúc, số ĐT: 0902.290.787).

10. Thời hạn mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/5/2018 đến ngày 30/5/2018 (trong giờ hành chính);

11. Thời hạn nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 04/5/2018 đến ngày 01/6/2018 (trong giờ hành chính);

12. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

13. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói .

14. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp đến cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người mua trúng đấu giá.

15. Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Cty Đấu giá Vạn Thành An - Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM; ĐT: 3526.4839 – 0948.68.99.86.

16. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Bắt đầu lúc 09 giờ ngày 02/6/2018 tại UBND phường Bình Khánh, Quận 2 – Địa chỉ : 27 Lương Định Của, phường Bình Khánh, quận 2, Tp.HCM.

(Lưu ý: Thông báo này thay thư mời tham gia đấu giá).