(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá quyền sử dụng thửa đất tại huyện Mê Linh, Hà Nội

Tài sản: Quyền sử dụng 44 thửa đất tại xã Tự Lập, xã Tráng Việt và thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh.

 Đợt 1: Đấu giá 23 thửa đất thôn Yên Bài, xã Tự Lập và Tổ dân phố số 7, thị trấn Chi Đông. Bán, nhận hồ sơ từ 27/3/2017 đến 31/3/2017. Đấu giá ngày 12/4/2017. Giá khởi điểm: Từ 1.550.000 đ/m2 đến 9.320.000 đ/m2.

Đợt 2: Đấu giá 21 thửa đất khu Ao Đấu, xã Tráng Việt. Phát hành, nhận hồ sơ từ 3/4/2017 đến 07/4/2017. Bán đấu giá ngày 19/4/2017. Giá khởi điểm: 4.800.000 đ/m2.

Chi tiết liên hệ:

- Chi nhánh Phát triển quỹ đất Mê Linh; Điện thoại: 0435240029.

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội; Điện thoại: 04.33553356.