(BĐT) - Bộ Công Thương cho biết, dự kiến, ngày 2/12 tới, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường (mã HS 17.01).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đối tượng tham gia đấu giá là thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện, thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất. Thương nhân sản xuất đường chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường thô. Thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường tinh luyện.

Về chủng loại, số lượng đường thô (mã HS 17.01) là 72.000 tấn; đường tinh luyện (mã HS 17.01) là 31.000 tấn. Giá khởi điểm đều là 2.400.000 đồng/tấn.

Thời hạn nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 24/11/2020.