(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia thông báo tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 559, tờ bản đồ số 31,  tại địa chỉ thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là TP. Hà Nội).

2. Giá khởi điểm: 1.092.765.310 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi lăm nghìn, ba trăm mười đồng). Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật do người mua chịu.

3. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn).

4. Xem hiện trạng tài sản: Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 09/3/2018.

5. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày 16/3/2018.

6. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16h30, ngày 13/3/2018.

7. Tổ chức đấu giá: Ngày 16/3/2018.

8. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia.

9. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Tầng 07, Tòa nhà Nam Hải Lakeview - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 024.62843536.

(Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành dân sự huyện Mê Linh - TP Hà Nội - Địa chỉ: Khu hành chính huyện Mê Linh, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội).