(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản  do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai - Địa chỉ: Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số nhà 133, Lương Khánh Thiện, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nam Phương do ông: Trần Minh Tiến làm giám đốc, cụ thể như sau:

* Quyền sử dụng đất:

- 01 Quyền sử dụng đất số AĐ927521, vào sổ cấp giấy CNQSD đất số T00399 do UBND tỉnh Lào Cai cấp ngày 24/01/2007 mang tên công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nam Phương.

- Thửa đất số: 103, tờ bản đồ số P2-6

- Diện tích: 3.279,0m2 (Ba nghìn hai trăm bẩy mươi chín mét vuông)

+ Sử dụng riêng: 3.279,0m2

+ Sử dụng chung: Không m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

- Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 18/01/2057

- Nguồn gốc sử dụng đất: 3025m2 đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; 254 m2 đất Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

- Địa chỉ: Số nhà 133, Lương Khánh Thiện, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

* Các tài sản trên đất:

Nhà bán hàng siêu thị 1 tầng trụ cột bê tông, tường gạch, khung sắt, có diện tích 726,6m2; Nhà kho cột trụ bê tông, tường gạch, khung sắt; Khối phụ trợ siêu thị gồm nhà sàn gỗ, mái ngói, nhà kho ngoại thất, nhà ở nhân viên, tường gạch, mái lợp pro xi măng; 01 bể bơi ốp gạch men diện tích 160m2 và các công trình phụ (Chi tiết tại biên bản kê bên, xử lý tài sản ngày 19/01/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai và sơ đồ trích đo kèm theo).

3.2. Giá khởi điểm: 13.314.340.000 đồng (Mười ba tỷ, ba trăm mười bốn triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn). Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí do người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá phải nộp theo quy định của pháp luật).

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản (không được tính lãi)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/4/2018 đến ngày 27/4/2018 khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 10/4/2018 đến ngày 04/5/2018  trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá và công bố giá:

- Thời gian: Nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện, hạn cuối cùng đến 17 giờ 00 phút ngày 04/5/2018 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm: Tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 07/5/2018 tại Tại Phòng Đấu giá tầng II, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.