(BĐT) - Thông báo bán đấu giá tài sản tại Bình Phước và Vũng Tàu.

- Tài sản: 

1. QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số S372439, vào sổ cấp GCN số 53 QSDĐ do UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cấp ngày 31/5/2001.Thửa đất số 4+9, tờ bản đồ số 19 tại ấp 3 , xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Diện tích 3649m2 trong đó có: 200 m2 đất Thổ - Thời hạn sử dụng lâu dài: 227 m2 đất vườn - Thời hạn sử dụng 2051, 3.222 m 2 đất LN - Thời hạn sử dụng 2051. Giá khởi điểm: 537.000.000 đồng.

2. Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Thửa đất số: 90. Tờ bản đồ số: 19. Địa chỉ: Phường 5, Tp.Vũng Tàu. Diện tích: 77,7 m2 (Bằng chữ: Bảy mươi bảy phẩy bảy mét vuông. Hình thức sử dụng: Riêng: 77,7 m2. Chung: Không m2 Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Giá khởi điểm: 687.087.360 đồng.

3. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở địa chỉ: Nhà số 59/5B, Bạch Đằng, Phường 5, TP.Vũng Tàu. Tổng diện tích sữ dụng: 84,2 m2. Kết cấu nhà: C4 – Tường cột gạch, mái Fibro xi măng, nền gạch bông. Đất ở diện tích: 100m2. Hình thức sử dụng: Riêng 100m2. Giá khởi điểm: 1.123.674.120 đồng.  

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày đăng báo đến hết 10 giờ 30 phút, ngày 10/01/2017.

- Thời gian hướng dẫn xem tài sản: Lúc 10 giờ 00, ngày 09/01/2017.

- Thời gian kết thúc nhận hồ sơ và tiền đặt cọc mua tài sản: Từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 30 phút, ngày 10/01/2017.

- Ngày đấu giá:

Tài sản 1: 10 giờ 00, ngày 16/01/2017; Tài sản 2 ,3: 10 giờ 00, ngày 18/01/2017.

- Địa điểm đấu giá: Số 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP.HCM.

- Thông tin Liên hệ: Mr.Dũng 0968882035.