(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản ngày 10/9/2018 do Chi Cục Thi hành án Dân sự thành phố Việt Trì ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ

Mã số thuế: 2600 998 168      ĐT: 02106 266 699

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Chi Cục Thi hành án Dân sự thành phố Việt Trì. Phố Minh Hà, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất số AB 208554, thửa đất số 73, tờ bản đồ số 04, diện tích 372,0m2 (Đất ở 230,0m2, đất vườn 142,0m2), do UBND thành phố Việt Trì cấp ngày 23/02/2005 cho ông Nguyễn Văn Thao và bà Dương Minh Lý, tại Đội 06, khu Hòa Phong, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cùng toàn bộ công trình xây dựng, cây cối lâm mộc trên đất (Chi tiết theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 07/06/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì).

3.2. Giá khởi điểm: 1.285.698.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 257.140.000đồng, phí đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ. Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 13, 14, 15/08/2018, tại Đội 06, khu Hòa Phong, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 18/09/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 18, 19, 20/09/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 19131686468011, tại Techcombank - Chi nhánh Việt Trì.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 21/09/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ hoặc Chi Cục Thi hành án Dân sự TP Việt Trì. Phố Minh Hà, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.847 251.