(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Dũng Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Dũng Trung Nam.

2. Tài sản đấu giá: Tài sản tại P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên; DT 320 m2 đất T+CLN và CTXD trên đất; GKĐ: 314.534.669 đồng.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 29/01/2018 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dũng Trung Nam.

4. Thời gian xem tài sản: Ngày 24/01/2018 và 25/01/2018 (giờ hành chính).

5. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 04/01/2018 đến 16 giờ 00, ngày 25/01/2018 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dũng Trung Nam.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký: Xin liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Dũng Trung Nam, số 554 Trần Nguyên Đán, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang. ĐT 02963.953061 – 0918.584898 để biết thêm chi tiết.