(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự thanh phố Biên Hòa ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai ảnh 3
Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai ảnh 4
Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai ảnh 5