(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cần Đước ủy quyền như sau:

- Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cần Đước.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng tại ấp 1, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An của ông Phạm Hồng Vân và bà Huỳnh Thị Nghĩ.

Quyền sử dụng đất: Giá khởi điểm: 821.671.200 đồng.

+ Thửa đất số 6462 (tách từ thửa 1668), tờ bản đồ số 05, diện tích 3.764 m2, loại đất: LUC.

+ Thửa đất số 3055, tờ bản đồ số 5, diện tích 1.650 m2, loại đất: LUC.

+ Thửa đất số 3054, tờ bản đồ số 5, diện tích 1.250 m2, loại đất: LUC.

Công trình xây dựng: Giá khởi điểm: 81.864.206 đồng.

+ Nhà tạm: diện tích 59,15 m2; kết cấu: móng cây, trụ bê tông cốt thép, vách tole + lá, nền xi măng, mái tole fibrô xi măng.

+ Hồ nước: diện tích 78,932 m3; kết cấu: móng, đà bê tông cốt thép.

+ Đài nước: trụ bê tông cốt thép cao 6 m2; có hồ 1,5 m2.

+ Nhà vệ sinh: diện tích 3,38 m2; kết cấu: móng, đà bê tông cốt thép, vách tường chưa tô, chưa lộp mái.

+ Hồ tròn di chuyển được: diện tích 2,4 m3; số lượng: 02 cái.

Cây trồng trên đất: Giá khởi điểm: 70.425.000 đồng: 60 cây xà cừ loại A và 55 cây dừa loại B.

- Tổng giá khởi điểm: 973.960.406 đồng.

- Tiền đặt trước (bằng chuyển khoản)  : 146.000.000 đồng (tương đương 15% giá khởi điểm).

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian phát hồ sơ và nhận đăng ký  : từ ngày 22/01/2018 đến 16 giờ 00 ngày 01/03/2018;

- Thời gian xem tài sản (tại nơi TS tọa lạc) : từ ngày 22/01/2018 đến 16 giờ 00 ngày 01/03/2018;

- Thời gian nhận tiền đặt trước     : từ ngày 01/03/2018 đến 17 giờ 00 ngày 02/03/2018;

- Thời gian đấu giá       : dự kiến lúc 09 giờ 00 ngày 06/03/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước (có thư mời cụ thể).

- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính và không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự. Cách thức đăng ký: nộp hồ sơ tại Văn phòng công ty trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ. Tiền đặt trước chuyển khoản vào tài khoản công ty.

- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia, nhận tiền đặt trước: tại số 154 Hùng Vương, phường 2, TP. Tân An, Long An.

*Lưu ý: - Khách hàng đăng ký đấu giá tài sản là đất nông nghiệp (LUA hoặc LUC) thì phải có Đơn xác nhận đủ điều kiện canh tác đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân xác nhận hoặc photo Giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp (LUA hoặc LUC) do chính khách hàng đứng tên.

- Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá tài sản 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, phí dịch vụ đấu giá và chi phí khác (nếu có) cho tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản (nếu người đăng ký mua tài sản đấu giá yêu cầu bồi thường thiệt hại). Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

Để biết thêm chi tiết, quý khách xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá Tài sản Miền Nam. Địa chỉ: 154 Hùng Vương, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3 570 568.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước. Địa chỉ: khu 1A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3 881 341.