(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại thôn Tân Tô và thôn Chiết Bi xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 46 lô đất tại thôn Tân Tô và thôn Chiết Bi, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 13.720,5 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Khu vực/ vị trí

Đơn giá khởi điểm (Đồng/m2)

Giá khởi điểm (Đồng)

Tiền đặt trước (Đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

I

Khu phân lô xen ghép thôn Tân Tô

1

ONT 1372

300,0

Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng 11, 5 m. (Khu vực 1)

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

2

ONT 1373

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

3

ONT 1374

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

4

ONT 1375

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

5

ONT 1376

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

6

ONT 1377

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

7

ONT 1378

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

8

ONT 1379

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

9

ONT 1380

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

10

ONT 1381

300,0

Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng 11,5 m. (Khu vực 1)

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

11

ONT 1382

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

12

ONT 1383

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

13

ONT 1384

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

14

ONT 1385

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

15

ONT 1386

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

16

ONT 1387

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

17

ONT 1388

405,8

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường đi rộng
19, 5 m và đường đi rộng 11,5 m. (Khu vực 1)

500.000

202.900.000

30.000.000

10.000.000

18

ONT 1390

405,8

500.000

202.900.000

30.000.000

10.000.000

19

ONT 1391

360,0

Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng
11, 5 m. (Khu vực 1)

400.000

144.000.000

18.000.000

8.000.000

20

ONT 1392

330,0

400.000

132.000.000

18.000.000

7.000.000

21

ONT 1412

300,0

Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng
11, 5 m. (Khu vực 1)

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

22

ONT 1413

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

23

ONT 1414

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

24

ONT 1415

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

25

ONT 1416

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

26

ONT 1417

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

27

ONT 1418

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

28

ONT 1419

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

29

ONT 1420

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

30

ONT 1421

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

31

ONT 1422

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

32

ONT 1423

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

33

ONT 1424

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

34

ONT 1425

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

35

ONT 1426

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

36

ONT 1427

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

37

ONT 1428

405,8

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường đi rộng 19, 5 m và đường đi rộng 11,5 m. (Khu vực 1)

500.000

202.900.000

30.000.000

10.000.000

38

ONT 1430

300,0

Vị trí 1,mặt tiền đường đi rộng
11, 5 m (Khu vực 1)

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

39

ONT 1431

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

40

ONT 1432

300,0

400.000

120.000.000

18.000.000

6.000.000

II

Khu đất xen ghép thôn Chiết Bi

41

ONT 767

210,0

Vị trí 1, mặt tiền đường Lương
Tân Phù

800.000

168.000.000

25.000.000

9.000.000

42

ONT 768

210,0

Vị trí 1, mặt tiền đường Lương
Tân Phù

750.000

157.500.000

23.000.000

8.000.000

43

ONT 769

210,0

750.000

157.500.000

23.000.000

8.000.000

44

ONT 770

210,0

750.000

157.500.000

23.000.000

8.000.000

45

ONT 771

210,0

750.000

157.500.000

23.000.000

8.000.000

46

ONT 772

263,1

700.000

184.170.000

25.000.000

10.000.000

- Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu (đồng/lô)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/12/2017 tại thôn Tân Tô và thôn Chiết Bi, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/12/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã huyện Hương Thủy.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

-  Từ 08h00 ngày 14/12/2017 cho đến 17h00 ngày 18/12/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 18/12/2017 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 19/12/2017.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Thủy Tân.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

- Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn