(BĐT) - Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng các lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Lương Mỹ,phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tài sản: quyền sử dụng đất 09 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Lương Mỹ,phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 09 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Lương Mỹ,phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 3.748,30 m2

3. Mục đích sử dụng: Đất ở, sử dụng lâu dài.

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất Khu quy hoạch dân cư Lương Mỹ,phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Khu vực/ vịtrí

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

Tiền đặt trước (15%)

(đ/lô)

Bước giá (cho từng vòng đấu: đồng/lô)

1

E1

429,70

VT1, 2 mặt tiền đường QH rộng
12m và 12m

1.400.000

601.580.000

90.200.000

31.000.000

2

E3

429,70

1.400.000

601.580.000

90.200.000

31.000.000

3

E4

429,70

1.400.000

601.580.000

90.200.000

31.000.000

4

E6

429,70

1.400.000

601.580.000

90.200.000

31.000.000

5

E7

429,70

1.400.000

601.580.000

90.200.000

31.000.000

6

E2

400,00

VT1, mặt tiền đường QH rộng
12m

1.300.000

520.000.000

78.000.000

26.000.000

7

E5

400,00

1.300.000

520.000.000

78.000.000

26.000.000

8

E9

420,10

VT1, 2 mặt tiền đường QH rộng
12m và đường hiện trạng rộng 4m

1.500.000

630.150.000

94.500.000

32.000.000

9

D20

379,70

VT1, 2 mặt tiền đường QH rộng
26m và đường QH rộng 12m

1.900.000

721.430.000

108.200.000

36.000.000

TỔNG

3.748,30

5.399.480.000

809.700.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 03/11/2017 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 30 ngày 03/11/2017 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 02/11/2017 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

* Từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 03/11/2017 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 06/11/2017 tại Hội trường UBND Phường Thủy Lương.

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, Huế. ĐT: 0234.3832542-0914079393.

- Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy. Số 1293 Đường Nguyễn Tất Thành, TX Hương thủy, TT Huế. ĐT: 0234.3955565