(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thị xã Cai Lậy - tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tài sản và giá khởi điểm của tài sản đấu giá

1.1. Cụm dân cư tại phường 1, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang: 

STT

Vị trí nền

Chiều dài cạnh
(m)

Chiều rộng

cạnh
(m)

Diện tích
(m2)

Thành tiền
(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Số nền

Số dãy

Lô A

1

1

AB1

10,0 và 8,0

5,0 và 3,0

48,0

150.000.000

7.500.000

2

2

AB1

10,0

5,0

50,0

130.000.000

6.500.000

3

3

AB1

10,0

5,0

50,0

130.000.000

6.500.000

4

4

AB1

10,0

5,0

50,0

130.000.000

6.500.000

5

5

AB1

10,0

5,0

50,0

130.000.000

6.500.000

6

6

AB1

10,0

5,0

50,0

130.000.000

6.500.000

7

7

AB1

10,0

5,0

50,0

130.000.000

6.500.000

8

8

AB1

10,0

5,0

50,0

130.000.000

6.500.000

9

9

AB1

10,0

5,0

50,0

130.000.000

6.500.000

10

10

AB1

10,0

5,0

50,0

130.000.000

6.500.000

11

11

AB1

10,0

5,0

50,0

130.000.000

6.500.000

Lô B

12

10

BN1

18,0

4,5

81,0

403.000.000

21.000.000

13

14

BN1

18,0

4,5

81,0

403.000.000

21.000.000

14

15

BN1

18,0

4,5

81,0

403.000.000

21.000.000

Lô C

15

5

CB1

18,0

4,5

81,0

403.000.000

21.000.000

16

10

CB2

18,0

4,5

81,0

403.000.000

21.000.000

17

17

CB2

18,0

4,5

81,0

403.000.000

21.000.000

Lô D

18

4

DB1

18,0

4,5

81,0

403.000.000

21.000.000

19

12

DB1

18,0

4,5

81,0

403.000.000

21.000.000

20

15

DB1

18,0

4,5

81,0

403.000.000

21.000.000

image21

18

DB1

18,0

4,5

81,0

403.000.000

21.000.000

22

7

DB2

18,0

4,5

81,0

403.000.000

21.000.000

Lô E

23

7

EB1

18,0

4,5

81,0

500.000.000

25.000.000

24

8

EB1

18,0

4,5

81,0

500.000.000

25.000.000

25

5

EB2

18,0

4,5

81,0

500.000.000

25.000.000

26

6

EB2

18,0

4,5

81,0

500.000.000

25.000.000

27

12

EB2

18,0

4,5

81,0

500.000.000

25.000.000

Lô F

28

5

FB1

18,0

4,5

81,0

500.000.000

25.000.000

29

13

FB1

18,0

4,5

81,0

500.000.000

25.000.000

30

15

FB1

18,0

4,5

81,0

500.000.000

25.000.000

Lô G

31

9

GB1

18,0

4,5

81,0

588.000.000

30.000.000

32

10

GB1

18,0

4,5

81,0

588.000.000

30.000.000

33

11

GB1

18,0

4,5

81,0

588.000.000

30.000.000

34

12

GB1

18,0

4,5

81,0

588.000.000

30.000.000

35

13

GB1

18,0

4,5

81,0

588.000.000

30.000.000

36

14

GB1

18,0

4,5

81,0

588.000.000

30.000.000

37

15

GB1

18,0

4,5

81,0

588.000.000

30.000.000

38

16

GB1

18,0

4,5

81,0

588.000.000

30.000.000

39

17

GB1

18,0

4,5

81,0

588.000.000

30.000.000

Lô R

40

1

RN1

18,0 và 3,1

28,23 và 24,85

267,60

2.915.000.000

146.000.000

2.2. Khu thương mại tại phường 1 và phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang:

STT

Vị trí nền

Chiều dài

cạnh
(m)

Chiều rộng cạnh
(m)

Diện tích
(m2)

Thành tiền
(đồng)

Ghi chú

Số nền

Số dãy

1

4

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

2

5

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

3

6

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

4

7

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

5

8

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

6

9

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

7

10

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

8

11

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

9

12

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

10

13

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

11

14

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

12

15

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

13

16

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

14

17

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

15

18

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

16

19

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

17

20

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

18

21

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

19

22

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

20

23

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

21

24

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

22

25

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

23

26

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

24

27

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

25

28

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

26

29

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

27

30

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

28

31

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

29

32

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

30

33

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

31

34

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

32

35

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

33

36

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

34

37

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

35

38

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

36

39

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

37

40

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

38

41

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

39

42

IB

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

40

43

IB

18,0 và15,8

4,5 và 2,3

78,58

925.000.000

47.000.000

41

10

IN

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

42

11

IN

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

43

14

IN

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

44

24

IN

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

45

26

IN

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

46

27

IN

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

47

30

IN

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

48

31

IN

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

49

33

IN

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

50

39

IN

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

51

40

IN

18,0

4,5

81,0

794.000.000

40.000.000

52

43

IN

18,0 và 15,8

4,5 và 2,3

78,58

925.000.000

47.000.000

Lưu ý:

- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí trong việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

1. Thời gian, địa điểm và phương thức xem tài sản đấu giá:

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản phải đăng ký tại Công ty bán đấu giá trước ngày 15/09/2017. Công ty bán đấu giá phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thị xã Cai Lậy – tỉnh Tiền Giang bố trí thời gian và hướng dẫn khách hàng xem tài sản đấu giá trong 2 ngày là: 14 – 15/09/2017.

2. Đăng ký mua đấu giá tài sản :

- Thời gian bán hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày15/09/2017 (trong giờ hành chính), Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản, muốn tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá (do công ty phát hành) và nộp đơn đăng ký mua tài sản trong thời hạn quy định.

- Khách hàng phải nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá mua tài sản là 5% (làm tròn đến triệu đồng) giá khởi điểm của tài sản đấu giá/từng lô tài sản, thời gian nộp tiền: từ ngày 14/09 đến hết ngày 18/09/2017 hoặc Công ty Đấu Giá Tây Nam và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ 100.000đ đến 500.000đ/01 hồ sơ.

3. Thời gian, điều kiện, hình thức đấu giá và phương thức đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức bán đấu giá Cụm dân cư vào lúc 08h ngày 19/09/2017; Khu thương mại (Dãy IB, từ nền số 4 đến nền số 30) vào lúc 08h ngày 20/09/2017 và (Dãy IB, từ nền số 30 đến nền số 43 + Dãy IN) vào lúc 08h ngày 21/09/2017;

- Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 3 của Quy chế Quyền sử dụng đất Cụm dân cư và khu thương mại khu 1, thị xã Cai Lậy thuộc phường 1 và phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang);

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng cách bỏ phiếu tại cuộc đấu giá và tổ chức làm nhiều vòng đấu, người trả giá cao nhất sẽ mua được tài sản tại cuộc đấu giá;

- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

4. Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thị xã Cai Lậy - số 19 đường Hồ Hải Nghĩa, khu phố 2, phường 1, thị Xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang hoặc Công ty THHH bán đấu giá Tây Nam: số 04, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

5. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao thị xã Cai Lậy. Địa chỉ: Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại liên hệ: số 0273 889978 hoặc MS. Nguyên 0945.204593.

Website: daugiataynam.vn