(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá Quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất. Diện tích đất: 233,7 m2, loại đất ở tại đô thị (ODT), tách thửa số 53, tờ bản đồ số 47, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Giá khởi điểm: 294.462.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 23/8/2017 đến ngày 25/9/2017, tọa lạc tại Khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/8/2017 đến ngày 25/9/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh (trong giờ làm việc).

Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước: 14.700.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 25/9/2017 (đến 16 giờ 30 phút), tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở hoặc đầu tư sản xuất kinh doanh. Một hộ gia đình, một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng công ty hoặc một đại diện của doanh nghiệp thành viên được tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long phát hành trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, nộp đủ tiền khi trúng đấu giá. Khoản tiền đặt trước là 14.700.000 đồng/01 hồ sơ, người tham gia đấu giá nộp cùng với hồ sơ đăng ký cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/9/2017 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 8, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 153, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3836893./.