(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

STT

Số thửa

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Mục đích SD

Thời gian SD

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

255

24

1.419,9

OĐT

Lâu dài

4.384.651.200

438.000.000

2

172

32

2.354,7

OĐT

Lâu dài

7.579.779.300

757.000.000

3

237

24

3.070,2

OĐT

Lâu dài

9.480.777.600

948.000.000

4

163

32

6.395,3

OĐT

Lâu dài

20.586.470.700

2.058.000.000

5

168

32

4.846,2

OĐT

Lâu dài

14.683.986.000

1.468.000.000

6

362

32

5.074,1

OĐT

Lâu dài

15.374.523.000

1.537.000.000

Thời gian, địa điểm xem các thửa đất: Từ ngày 10/3/2017 đến ngày 11/4/2017, tại Khu hành chính tỉnh: phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Ban Quản lý Dự án Đầu tư XD các CTDD&CN tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/3/2017 đến ngày 11/4/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 thửa đất.

Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá:

* Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013, để xây dựng Nhà ở.

* Điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: lúc 08 giờ 00 phút đấu giá các thửa số thứ tự: 01 + 02; lúc 14 giờ 00 phút đấu giá các thửa số thứ tự: 03 + 04 + 05 + 06 ngày 14/4/2016, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 Tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321 hoặc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 88, Hoàng Thái Hiếu, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3868 788.