(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

 

 

Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Vĩnh Long, Vĩnh Long ảnh 1