(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá & TVXD Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa ảnh 3