(BĐT) - Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam phối hợp với Ban QL các dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Tam Kỳ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tài sản bán đấu giá:

Là Quyền sử dụng đất ở (giao đất sử dụng lâu dài) gồm: 21 lô đất, trong đó 01 lô đất có ký hiệu A1 tại khu khai thác quỹ đất thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú và 20 lô đất tại khu dân cư Nam Tam Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ;

Mặt cắt ngang đường quy hoạch, ký hiệu lô đất, diện tích (m2/lô), hệ số, đơn giá (đ/m2), giá khởi điểm(đồng/lô) chi tiết của các lô đất bán đấu giá tại 2 dự án như sau:

A. Khu dân cư Nam Tam Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ: 

Số

TT

Đường QH có

mặt cắt rộng (md)

Ký hiệu

lô đất

Diện tích

(m2/lô)

Hệ số

Đơn giá

(đ/m2)

Giá khởi điểm

(đ/lô)

01

13,5

A4-30

200

1

1.600.000

320.000.000

02

13,5

A4-31

200

1

1.600.000

320.000.000

03

13,5

A4-32

200

1

1.600.000

320.000.000

04

17,5

A8-25

398

1,1

1.650.000

722.370.000

05

17,5

A8-26

200

1

1.650.000

330.000.000

06

17,5

A8-27

200

1

1.650.000

330.000.000

07

17,5

A8-28

200

1

1.650.000

330.000.000

08

17,5

A8-29

200

1

1.650.000

330.000.000

09

17,5

A8-30

200

1

1.650.000

330.000.000

10

17,5

A8-31

200

1

1.650.000

330.000.000

11

17,5

A8-32

200

1

1.650.000

330.000.000

12

17,5

A8-33

200

1

1.650.000

330.000.000

13

17,5

A8-34

200

1

1.650.000

330.000.000

14

17,5

A8-35

200

1

1.650.000

330.000.000

15

17,5

A8-36

200

1

1.650.000

330.000.000

16

17,5

A8-37

200

1

1.650.000

330.000.000

17

17,5

A8-38

200

1

1.650.000

330.000.000

18

17,5

A8-39

200

1

1.650.000

330.000.000

19

17,5

A8-40

200

1

1.650.000

330.000.000

20

17,5

A8-42

287

1,2

1.650.000

568.260.000

B . Khu khai thác quỹ đất tại thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ: 

Số

TT

Đường QH có

mặt cắt rộng (md)

Ký hiệu

lô đất

Diện tích

(m2/lô)

Hệ số

Đơn giá

(đ/m2)

Giá khởi điểm

(đ/lô)

01

27,0

A1

240

1

3.200.000

768.000.000

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

3. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; mua hồ sơ;

a) Thời gian: Kể từ ngày niêm yết và đăng tin thông báo đấu giá tài sản công khai đến 10 giờ 30’ ngày 28/06/2017. 

b) Địa điểm tại: Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Số 30A Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Khách hàng có nhu cầu khảo sát thực địa khu đất, liên hệ với Công ty và sẽ tổ chức trong khoảng thời gian liên tục 02 ngày (ngày 26/6/2017 và ngày 27/6/2017).

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá.

a) Thời gian: Kể từ 08h30 ngày 26/06/2017 đến 10 giờ 30’ ngày 28/6/2017. 

b) Địa điểm tại: Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Số 30A Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

5. Phí tham gia đấu giá (mua hồ sơ) và tiền đặt trước:

- Phí tham gia đấu giá (Tiền mua hồ sơ):

+ 200.000 đồng/bộ hồ sơ/lô đất, áp dụng cho các lô đất có giá khởi điểm từ 200.000.000 triệu đồng đến 500.000.000 đồng.

+ 500.000đồng/bộ hồ sơ/lô đất, áp dụng cho các lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng trở xuống.

- Tiền đặt trước: 15% ( mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của từng lô đất đăng ký đấu giá.

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng hình thức phiếu kín gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức mở phiên bán đấu giá (Dự kiến): Vào lúc 08 giờ 30’ ngày 29/6/2017 tại Hội trường Công ty Cp Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty CP Tư vấn và Tài chính Giá cả Quảng Nam- Số 30A Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số: 0235 3815151;

Hoặc: Ban QL các dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Tam Kỳ (Điện thoại: 0235.810.603 ĐC: Số 18 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.