(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam tiếp tục thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên thi hành án, cụ thể như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm của tài sản: Quyền sử dụng 01 thửa đất có diện tích 179m2 và tài sản trên đất là căn nhà 02 tầng, xưởng sản xuất than, bể nước, hệ thống điện 3 pha, thuộc tờ bản đồ số PL3 thửa số 12

Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố Bào Cừu, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Giá khởi điểm của tài sản: 1.034.453.019 đồng

Bằng chữ: Một tỷ, không trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn, không trăm mười chín đồng.

Người trúng đấu giá  tự thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; chịu phí, thù lao công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và các chi phí liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản (theo Khoản 5, Điều 101, Luật Thi hành án dân sự năm 2008).

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản có nhu cầu đến Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam để tham khảo, mua hồ sơ và thực hiện đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 02/01/2018 đến 11h00 ngày 03/01/2018 trong giờ làm việc. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVBĐGTS để được hướng dẫn,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đấu giá tài sản đến hết 11h00´ ngày 03/01/2018,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng),

3. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng),

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong thời gian từ 07h00ˊ đến hết 17h00ˊ ngày 03/01/2018 như sau:

+ Nộp trực tiếp cho Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam.

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam) hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVBĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức bán đấu giá:

- Dự kiến tổ chức bán đấu giá vào: 14h00´ ngày 05/01/2018 (thứ sáu),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5, Sở Tư pháp Hà Nam,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng do Trung tâm DVBĐGTS thống nhất với người có tài sản và công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm DVBĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.