(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Phan Thiết, Bình Thuận ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Phan Thiết, Bình Thuận ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Phan Thiết, Bình Thuận ảnh 3