(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tài sản: Quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Chi tiết như sau:

1.1. Vị trí thửa đất tại đường D3 (đoạn từ B6 đến cầu chui Bắc Lệnh), phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

- Số lượng: 86 thửa với tổng diện tích: 7.740 m².

1.2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;

1.3.Thời hạn sử dụng: Lâu dài

1.4. Nguồn gốc tài sản: Tài sản Nhà nước.

2. Giá khởi điểm: Được phê duyệt tại Quyết định số 4932/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh Lào Cai là 10.000.000 đồng/m2.

Tổng giá khởi điểm của khu đất (gồm 86 thửa): 77.400.000.000 đồng. (Bảy mươi bảy tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn).

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật do người trúng đấu giá phải nộp theo quy định hiện hành.

3. Tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đất đấu giá:

- Tiền đặt trước: 20% giá trị khởi điểm, tương ứng với số tiền là: 15.480.000.000 đồng (mười lăm tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

- Tiền hồ sơ: 3.000.000 đồng/ hồ sơ.

4. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

5. Nguyên tắc, hình thức đấu giá và đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá.

- Đấu giá rộng rãi, công khai, đấu giá cả hai khu đất (gồm 86 thửa) gắn liền với việc người trúng đấu giá xây dựng nhà ở thương mại để bán (theo Quyết định số 02/2016/QĐ - UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Lào Cai).

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại các Điều 55, Điều 56 của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Ngoài ra các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ để sơ tuyển, lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo thực hiện dự án đầu tư; Hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản;

- Về năng lực tài chính: Có vốn thuộc chủ sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án; Có bảo lãnh hoặc cam kết cho vay để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng ngân hàng.

- Về năng lực kinh nghiệm: Đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư ít nhất 01 dự án khu dân cư đô thị hoặc khu nhà ở thương mại;

- Có phương án kiến trúc của dự án tham gia đấu giá phù hợp chung với quy hoạch kiến trúc, cảnh quan đô thị chung của thành phố Lào Cai.

6. Thời gian xem tài sản, tham khảo sơ đồ hồ sơ: Từ ngày 08/12/2017 đến ngày 12/12/2017.

Địa điểm: Tại Văn phòng đại diện - Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát (địa chỉ: 100, phố Lê Lai, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

7. Thời gian nộp hồ sơ để sơ tuyển lựa chọn các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá và dự kiến công bố kết quả lựa chọn (nội dung này do Sở Tài chính tỉnh Lào Cai thực hiện):

- Thời gian nộp hồ sơ: Ngày 13/12/2017.

- Thời gian công bố kết quả lựa chọn: Ngày 15/12/2017.

- Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính (Trụ Sở: Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai).

8. Thời gian mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 26/12/2017.

Địa điểm: Tại Văn phòng đại diện - Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát (địa chỉ: 100, phố Lê Lai, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

9. Thời hạn, Hình thức, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn cuối cùng là 16 giờ 30 phút ngày 26/12/2017.

- Hình thức nhận: Hồ sơ trả giá của khách hàng được gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo về Văn phòng đại diện - Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát (địa chỉ: số 100, phố Lê Lai, phường Kim Tân, TP. Lào Cai). Trường hợp khách hàng gửi hồ sơ chậm, Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

10.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: : 01 ngày, bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 28/12/2017

- Địa điểm: Tại Văn phòng đại diện - Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát (địa chỉ: số 100, phố Lê Lai, phường Kim Tân, TP. Lào Cai)

* Mọi vướng mắc, khách hàng tham gia đấu giá trao đổi trực tiếp tại:

a. Văn phòng đại diện - Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát

- Địa chỉ: Số 100, phố Lê Lai, phường Kim Tân, TP. Lào Cai

- Điện thoại: 02143.686.138.

b. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính Lào Cai.

- Địa chỉ : Trụ Sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai. Điện thoại cơ quan : 0214.3821189

- Ông Đinh Văn Tâm – Giám đốc Trung tâm; SĐT: 0983041836.

- Ông Phùng Quang Thục – Phó phòng HC-TH; SĐT: 0984939804.