(BĐT) - Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, Kon Tum ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, Kon Tum ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, Kon Tum ảnh 3