(BĐT) - Công ty TNHH MTV Dương Châu Land thông báo bán đấu giá tài sản do UBND Kom Tum ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Kom Tum, Kom Tum ảnh 1