(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo tổ chức đấu giá tài sản do Trung tâm Tư vấn Đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất TP. Bảo Lộc ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

CƠ QUAN CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Tư vấn Đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất TP. Bảo Lộc (Số 02 Hồng Bàng, P. 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

1. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

* Quyền sử dụng đất tại KQH dân cư khu phố 3, P. Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc, gồm 37 lô đất (đấu giá theo từng lô đất).

- Giá khởi điểm mỗi lô: Từ 425.172.000 đồng đến 3.868.781.000 đồng.

- Mục đích: Đấu giá giao quyền sử dụng đất - Thời gian sử dụng đất: Lâu dài

* Quyền sử dụng đất tại Khu P5 – KQH mở rộng trung tâm, P. 1, TP. Bảo Lộc, gồm 04 lô đất (đấu giá theo từng lô đất).

- Giá khởi điểm mỗi lô: Từ 6.439.524.000 đồng đến 7.908.257.000 đồng.

- Mục đích: Đấu giá quyền thuê đất trả tiền một lần - Thời gian sử dụng đất: 50 năm.

2. XEM TÀI SẢN VÀ THAM KHẢO HỒ SƠ:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/9/2017 đến ngày 22/9/2017 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày 21/9/2017 đến ngày 22/9/2017 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc Chi nhánh của Trung tâm tại TP. Bảo Lộc (Hẻm 151 Hà Giang, P. 1, TP. Bảo Lộc).

3. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 22/9/2017 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc Chi nhánh của Trung tâm tại TP. Bảo Lộc (Hẻm 151 Hà Giang, P. 1, TP. Bảo Lộc).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Đối với các quyền sử dụng đất tại KQH dân cư khu phố 3, P. Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc: 

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo khởi điểm lô đất

Mức thu tối đa

(đồng/hồ sơ)

01

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

02

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

+ Đối với Khu P5 – KQH mở rộng trung tâm, P. 1, TP. Bảo Lộc: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 22/9/2017 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc Chi nhánh của Trung tâm tại TP. Bảo Lộc (Hẻm 151 Hà Giang, P. 1, TP. Bảo Lộc).

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).

- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn kể từ ngày 20/9/2017 đến ngày 22/9/2017, khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 122 000 033 440 mở tại Ngân hàng Công thương VN – CN Lâm Đồng (Vietinbank) của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc tại Chi nhánh của Trung tâm tại TP. Bảo Lộc (Hẻm 151 Hà Giang, P. 1, TP. Bảo Lộc).

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 25/9/2017 tại trụ sở Trung tâm Tư vấn Đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất TP. Bảo Lộc.

5. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.