(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương và lô đất xen ghép tổ 16, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất:

1.1. 22 lô đất khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương.

Diện tích quỹ đất: 3.460,50 m2

1.2. Lô đất xen ghép tổ 16, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy:

Diện tích: 157,9 m2

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

3. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

5. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT

Ký hiệu
lô đất

Tờ bản đồ số

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Đơn giá
(đồng/m
2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá
(đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

I.I. Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương

Khu A

1

ODT538

11

127,50

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 13m

6.500.000

828.750.000

42.000.000

110.000.000

2

ODT539

11

127,50

6.500.000

828.750.000

42.000.000

110.000.000

3

ODT540

11

127,50

6.500.000

828.750.000

42.000.000

110.000.000

4

ODT541

11

127,50

6.500.000

828.750.000

42.000.000

110.000.000

5

ODT542

11

115,00

6.500.000

747.500.000

38.000.000

110.000.000

6

ODT543

11

115,00

6.500.000

747.500.000

38.000.000

110.000.000

7

ODT544

11

115,00

6.500.000

747.500.000

38.000.000

110.000.000

8

ODT545

11

115,00

6.500.000

747.500.000

38.000.000

110.000.000

9

ODT546

11

115,00

6.500.000

747.500.000

38.000.000

110.000.000

10

ODT547

12

263,50

2 mặt đường quy hoạch rộng 24m và 13m

7.500.000

1.976.250.000

99.000.000

300.000.000

Khu B

11

ODT265

12

144,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 13m

6.250.000

900.000.000

45.000.000

130.000.000

12

ODT266

12

144,00

6.250.000

900.000.000

45.000.000

130.000.000

13

ODT267

12

144,00

6.250.000

900.000.000

45.000.000

130.000.000

14

ODT268

12

144,00

6.250.000

900.000.000

45.000.000

130.000.000

15

ODT269

12

144,00

6.250.000

900.000.000

45.000.000

130.000.000

16

ODT270

12

336,00

2 mặt đường quy hoạch rộng 13m và 13m

6.800.000

2.284.800.000

115.000.000

340.000.000

17

ODT275

12

144,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 24m

7.200.000

1.036.800.000

52.000.000

150.000.000

18

ODT276

12

144,00

7.200.000

1.036.800.000

52.000.000

150.000.000

19

ODT277

12

144,00

7.200.000

1.036.800.000

52.000.000

150.000.000

20

ODT278

12

144,00

7.200.000

1.036.800.000

52.000.000

150.000.000

21

ODT279

12

336,00

2 mặt đường quy hoạch rộng 24m và 13m

7.500.000

2.520.000.000

126.000.000

370.000.000

22

ODT573

11

144,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 24m

7.200.000

1.036.800.000

52.000.000

150.000.000

II. Tổ 16, phường Thủy Dương

23

106

157,9

Vị trí 1, 1 mặt tiền kiệt số 10 đường Phùng Quán, đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Trưng Nữ Vương

2.300.000

363.170.000

19.000.000

50.000.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu (đồng)

1

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

2

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 11/07/2018 tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương và lô đất xen ghép tổ 16, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 11/07/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 11/07/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

- Từ 14h00 đến 16h30 ngày 11/07/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Từ 08h00 ngày 11/07/2018 cho đến 16h30 ngày 13/07/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 14/07/2018.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

-Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn