(BĐT) -  Doanh nghiệp tư nhân Thái Anh bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hà Tiên (Kiên Giang)
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) ảnh 1