(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản ngày 29/8/2018 do Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gồm 04 thửa đất tại khu đầu Đường Tôn Đức Thắng, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu thửa đất

Tờ bản đồ

Diện tích/ thửa (m2)

Giá khởi điểm/ đồng

Tiền đặt trước/ đồng

Bước giá/ đồng

01

Thửa 49

78

77,70

1.709.000.000

256.000.000

20.000.000

02

Thửa 50

78

77,70

1.709.000.000

256.000.000

20.000.000

03

Thửa 51

78

77,80

1.712.000.000

256.800.000

20.000.000

04

Thửa 216

79

66,50

1.463.000.000

219.400.000

20.000.000

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Tổng giá khởi điểm: 6.593.000.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm chín mươi ba triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 phút, ngày 27/8/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29/8/2018, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa không quá 05 vòng).

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.