(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP. Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước trả giá: Quyền sử dụng đất ở của 45 thửa đất lô ĐG04 từ thửa số LK167 đến thửa LK211 tại khu đấu giá Ngõ Cổng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Giá khởi điểm: 33.200.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đ/thửa. Bước trả giá chung cho các thửa đất: 100.000 đ/m2.

- Thời gian phát hành hồ sơ đấu giá: Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 08/11/2017.

- Thời gian kiểm tra thực địa: Ngày 06/11/2017.

- Thời gian nộp hồ sơ, phí, tiền đặt trước tham gia đấu giá. Từ ngày 07/11/2017 đến ngày 08/11/2017.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 11/11/2017 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông.

Phương thức, hình thức đấu giá: Trả giá lên bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông.