(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, số 28 – 30 – 32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 0916.395.938 (anh Hồi); 0981.412.168 (anh Thắng); 0967.733.101 (anh Nam).

Tài sản đấu giá: Toàn bộ diện tích 63.074 m2 đất mặt tiền sông Tắc tại phường Long Phước, Quận 9, TP.HCM. Tổng giá khởi điểm là 186.640.000.000 đồng, gồm các tài sản có vị trí liền kề nhau như sau:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất tại thửa 240, tờ bản đồ số 08,diện tích 425,2 m2, đất trồng cây lâu năm và Quyền sử dụng đất tại thửa số 531, tờ bản đồ số 29, diện tích 302,3 m2, đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng 28/9/2020.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại thửa 519, tờ bản đồ số 29, diện tích 4.800m2, đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến 27/4/2019.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất tại thửa 520, tờ bản đồ số 29 (Theo tài liệu năm 2003), diện tích 6.170,0 m2, đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng 21/11/2018.

Tài sản 4: Quyền sử dụng đất tại thửa 521, 522 tờ bản đồ số 29, diện tích 10,986 m2, đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng 21/11/2018.

Tài sản 5: Quyền sử dụng đất tại thửa 526,527,528, tờ bản đồ số 29, diện tích 11.379 m2, đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng 12/12/2018.

Tài sản 6: Quyền sử dụng đất tại thửa 544, tờ bản đồ số 29, diện tích 9739 m2, đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng năm 2018.

Tài sản 7: Quyền sử dụng đất tại thửa 545, tờ bản đồ số 29, diện tích 2411,7 m2, đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng 12/12/2018.

Tài sản 8: Quyền sử dụng đất tại thửa 546, tờ bản đồ số 29 (theo TL 2003), diện tích 2.000 m2, đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng năm 13/9/2021.

Tài sản 9: Quyền sử dụng đất tại thửa 547, tờ bản đồ số 29, diện tích 1.892 m2, đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến 12/12/2021.

Tài sản 10: Quyền sử dụng đất tại thửa 549, 550, 551 tờ bản đồ số 29, diện tích 4.561,2 m2 (trong đó thửa đất số 549 diện tích 720 m2; thửa đất số 550 diện tích 161 m2, thửa đất số 551 diện tích 3680,2 m2), đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng thửa 550 và 551: Ngày 27/9/2021, thời hạn sử dụng thửa 549: Ngày 27/9/2051.

Tài sản 11: Quyền sử dụng đất diện tích 6.303,2 m2 tại thửa 557, 558, 561, tờ bản đồ số 29. Cụ thể: Thửa 557 diện tích 464.8 m2; thửa 558 diện tích 889.9 m2; thửa 561 diện tích 4948.5 m2 cùng tờ bản đồ số 29, đất trồng lúa, thời hạn sử dụng đến 10/6/2033.

Tài sản 12: Quyền sử dụng đất diện tích 2.104,4 m2 tại thửa 559, 560, tờ bản đồ số 29. Cụ thể: Thửa 559 diện tích 812,3m2; thửa 560 diện tích 1.292,1 m2 cùng tờ bản đồ số 29, đất trồng lúa, thời hạn sử dụng đến 10/6/2033.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/3/2018 đến 11 giờ 00 phút, ngày 12/3/2018 (trong giờ hành chính).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 08/3/2018; ngày 09/3/2018 và ngày 12/3/2018 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 18.664.000.000 đồng.

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 13/3/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. Điện thoại: 028. 22 455 120.