(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt - CN TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản: Thửa đất số 561; tờ bản đồ số 62, tại phường Long Phước, Quận 9, TP.HCM. Diện tích: 2.158 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.

2. Giá khởi điểm: 10.003.500.000 đồng. Tiền đặt trước: 1.000.350.000 đồng.

3. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký: Từ ngày 24/01/2018 đến 16 giờ 00,  ngày 28/02/2018 tại Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt - CN TP.HCM. Lầu 1, số 45 AB Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.3915.1186 hoặc ĐT: 0904.118.206.

4. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/02/2018 đến 16 giờ 00, ngày 28/02/2018.

5. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 02/03/2017.

Kính mời các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.