(BĐT) -Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, địa chỉ: 07 Lô C, Cư xá Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, số 28 – 30 – 32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 028.38231 880 (400).

Tài sản đấu giá:

Tài sản 1:

+ Quyền sử dụng đất tại thửa 240, tờ bản đồ số 08, phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích 425,2 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm;

+ Quyền sử dụng đất tại thửa số 531, tờ bản đồ số 29, phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích 302,3 m2, hình thức sử dụng riêng 302,3 m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng 28/09/2020.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại thửa 519, tờ bản đồ số 29, phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể: Diện tích 4800 m2. Hình thức sử dụng riêng: 4800 m2 .Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng đến 27/4/2019.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất tại thửa 520, tờ bản đồ số 29 (Theo tài liệu năm 2003), phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích 6.170,0 m2, hình thức sử dụng riêng 6.170,0 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng 21/11/2018. Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Tài sản 4: Quyền sử dụng đất tại thửa 521, 522 tờ bản đồ số 29, phường Long Phước, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh. Diện tích 10,986 m2, hình thức sử dụng riêng 10,986 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng 21/11/2018.

Tài sản 5: Quyền sử dụng đất tại thửa 526,527,528, tờ bản đồ số 29, phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích 11.379 m2, hình thức sử dụng riêng 11.379 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng 12/12/2018.

Tài sản 6: Quyền sử dụng đất tại thửa 544, tờ bản đồ số 29, phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích 9739 m2, hình thức sử dụng riêng 9739 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng năm 2018.

Tài sản 7: Quyền sử dụng đất tại thửa 545, tờ bản đồ số 29, phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích 2411,7 m2, hình thức sử dụng riêng 2411,7 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng 12/12/2018.

Tài sản 8: Quyền sử dụng đất tại thửa 546, tờ bản đồ số 29 (theo TL 2003), phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích 2.000 m2, hình thức sử dụng riêng 2.000 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng năm 13/09/2021.

Tài sản 9: Quyền sử dụng đất tại thửa 547, tờ bản đồ số 29, phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể: Diện tích 1892m2. Hình thức sử dụng riêng: 1892m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng đến 12/12/2021.

Tài sản 10: Quyền sử dụng đất tại thửa 549, 550, 551 tờ bản đồ số 29, phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích 4.561,2 m2 (trong đó thửa đất số 549 diện tích 720 m2; thửa đất số 550 diện tích 161 m2, thửa đất số 551 diện tích 3680,2 m2), hình thức sử dụng riêng 4.561,2 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng thửa 550 và 551: Ngày 27/09/2021; Thời hạn sử dụng thửa 549: Ngày 27/09/2051.

Tài sản 11: Quyền sử dụng đất diện tích 6303.2 m2 tại thửa 557, 558, 561, tờ bản đồ số 29, phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể: Thửa 557 diện tích 464.8 m2, thửa 558 diện tích 889.9 m2, thửa 561 diện tích 4948.5m2 cùng tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa. Thời hạn sử dụng đến 10/6/2033.

Tài sản 12: Quyền sử dụng đất diện tích 2104,4m2 tại thửa 559, 560, tờ bản đồ số 29, phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể: Thửa 559 diện tích 812,3m2, thửa 560 diện tích 1292,1m2 cùng tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa. Thời hạn sử dụng đến 10/6/2033.

Tổng giá khởi điểm của 12 tài sản: 242.873.000.000 đồng.

- Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/09/2017 đến ngày 02/10/2017 (trong giờ hành chính). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 03/10/2017 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 24.287.300.000 đồng.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 05/10/2017.

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Văn phòng Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ KB, 111 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.

Ngoài ra để biết thêm thông tin liên hệ: Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, số 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 0908664616 - Chị Hương.