(BĐT) - Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất Phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

TS1: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại địa chỉ số 03 Đồng Xoài, Phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Đất ở: Theo GCN thuộc thửa 447, TBĐ 03; theo BVHT thuộc một phần thửa 49, TBĐ 107, DT đất theo GCN 352.1m2, theo BVHT 351.62m2. Nhà ở: theo GCN: DTXD 156.4m2. Tổng DT sử dụng 497.4m2; theo BVHT tổng DT sàn SD: 641.65m2, kết cấu: tường gạch, sàn BTCT, mái tôn; 03 tầng. GKĐ: 17.041.884.619 đồng.

Thời hạn đăng ký: Đến 11h00, ngày 14/10/2016.

Thời hạn xem tài sản: Đến trước ngày tổ chức đấu giá hai ngày.

Đấu giá: Lúc 09h00, ngày 26/10/2016 - Tại 21 Phan Kế Bính, phường ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Liên hệ: 21 Phan Kế Bính, phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: 08.39100057 – DĐ: 0906.726.722 – Website: www.daugianamgiang.vn.