(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Á tổ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

 

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh ảnh 1