(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản do Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.856.699.

2. Đơn vị có tài sản: Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên. Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở thuộc Thôn 3 xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái gồm 29 thửa; diện tích từ 90m2/thửa đến 255m2/thửa.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: từ 1.200.000đ/m2/thửa đến 1.300.000đ/m2/thửa (Giá này chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 04/9/2017 đến 16h ngày 11/9/2017 tại Thôn 3 xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/9/2017 đến 16h ngày 14/9/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính)

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ 100.000đ/hồ sơ đến 200.000đ/hồ sơ.

8. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (tiền đặt trước không tính lãi)

9. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày 13/9/2017 đến 16h ngày 15/9/2017.

10. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 01/9/2017 đến 16h ngày 14/9/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính)

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: các khách hàng có nhu cầu mua tài sản tuân thủ theo các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9h ngày 18/9/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

13. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

14. Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.