(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Khu đất đấu giá: (1) Xã Hòa Bình gồm nhóm 02 thửa đất: Thửa 3, thửa 6; tổng diện tích: 184,43 m2; giá khởi điểm: 11.000.000 đ/m2; tiền đặt trước: 150.000.000 đ/thửa; tiền hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ. (2) Xã Tô Hiệu: Thửa 3, diện tích: 135,84 m2; giá khởi điểm: 13.000.000 đ/m2; tiền đặt trước: 200.000.000 đ; tiền hồ sơ: 500.000 đ. (3) Xã Khánh Hà: Tiền hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ; (i) Nhóm 1 (gồm 14 thửa: Từ thửa 1 đến 7 và từ 13 đến 19), tổng diện tích: 1.105,83 m2, giá khởi điểm: 7.300.000 đ/m2, tiền đặt trước: 100.000.000 đ/thửa; (ii) Nhóm 2 (gồm 05 thửa: Từ thửa 8 đến 12), tổng diện tích: 537,12 m2, giá khởi điểm: 10.000.000 đ/m2, tiền đặt trước: 150.000.000 đ/thửa.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 26/4/2018 đến ngày 22/5/2018 (giờ hành chính) tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín và được in, tải tại: Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội; Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thường Tín.

4. Thời gian, địa điểm thu tiền hồ sơ và hồ sơ: Từ ngày 26/4/2018 đến ngày 22/5/2018 (giờ hành chính) tại Trụ sở: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia.

5. Thời gian, phương thức thu tiền đặt trước: Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 22/5/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia mở tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Thường Tín - Số tài khoản: 01784368.0008; Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá/Tên tổ chức…” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với …(số lượng thửa đất) thửa đất thuộc Nhóm….khu đất ..., xã Hòa Bình (hoặc xã: Tô Hiệu, Khánh Hà), huyện Thường Tín.

6. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: Từ 08h30’, ngày 17/5 và 18/5/2018 tại khu đất đấu giá.

7. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’, ngày 24/5/2018 (thứ Năm) tại Hội trường Huyện Ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín.

* Thông tin liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Thường Tín. ĐT: 024.33762.600 hoặc Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37622619.