(BĐT) - Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì, Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt nhỏ lẻ để xây dựng nhà ở tại xã Duyên Hà, Đông Mỹ, Tam Hiệp, Tả Thanh Oai, Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP, Hà Nội như sau:

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Tại xã Duyên Hà: Các thửa đất kí hiệu từ NO-01 tới NO-11 tại thôn Tân Hà, tổng diện tích: 628,4 m2; giá khởi điểm: 14,5 triệu đồng/ m2; tiền đặt trước: 150 triệu đồng/ 01 thửa đất; tiền mua hồ sơ: 500 nghìn đồng/ bộ hồ sơ cho 01 thửa đất.

1.2. Tại xã Đông Mỹ: Thửa đất kí hiệu O4 tại thôn 1, diện tích: 84,3 m2; giá khởi điểm: 6,0 triệu đồng/ m2; tiền đặt trước: 90 triệu đồng; tiền mua hồ sơ: 500 nghìn đồng/ bộ hồ sơ.

1.3. Tại xã Tam Hiệp:

- Các thửa đất kí hiệu từ O1 tới O8 tại thôn Yên Ngưu, tổng diện tích: 390,5 m2; giá khởi điểm: 12,6 triệu đồng/ m2;

- Các thửa đất kí hiệu O1 và O2 tại thôn Huỳnh Cung, tổng diện tích: 80,7 m2; giá khởi điểm: 15,8 triệu đồng/ m2.

Tiền đặt trước: 100 triệu đồng/ 01 thửa đất; tiền mua hồ sơ: 500 nghìn đồng/ bộ hồ sơ cho 01 thửa đất.

1.4. Tại xã Tả Thanh Oai: Thửa đất kí hiệu O2 tại thôn Siêu Quần, diện tích: 49,9 m2; giá khởi điểm: 5,4 triệu đồng/ m2; tiền đặt trước: 50 triệu đồng; tiền mua hồ sơ: 200 nghìn đồng.

1.5. Tại xã Vạn Phúc: Các thửa đất kí hiệu từ 01 tới 21 tại thôn 3, tổng diện tích: 1207,5 m2; giá khởi điểm: 4,6triệu đồng/ m2; tiền đặt trước: 45 triệu đồng/ 01 thửa đất; tiền mua hồ sơ: 200 nghìn đồng/ bộ hồ sơ cho 01 thửa đất.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 14 giờ 00’, ngày 09/8/2018 tại Hội trường UBND huyện Thanh Trì.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 14 giờ 00’, ngày 31/7/2018 tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thanh Trì.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

5. Cách thức đăng kí, thời gian mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá, nộp hồ sơ:

- Thời gian mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày 23/7/2018 tới 17 giờ 00 phút, ngày 07/8/2018 trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ nhật.

- Đăng kí đấu giá bằng nộp đơn tại Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Thanh Trì hoặc gửi đơn qua đường bưu điện tới trước 11 giờ 00 phút, ngày 08/8/2018.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/8/2018 tới trước 11 giờ 00 phút, ngày 08/8/2018 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước Thanh Trì.

Mọi thông tin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì - Địa chỉ: 375 Đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. ĐT: 02436815411 và Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt - Địa chỉ: Số 49 Đường Văn Cao, Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2115234.