(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Tài sản: 35 lô đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài tại Khu dân cư số 1 xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà.

1- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, tổ chức cuộc bán đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc:

- Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/01/2017 đến 11 giờ ngày 06/02/2017 tại trụ sở UBND xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà;

- Tổ chức xem khu đất: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất bán đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Thanh Bính vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 03/02/2017 để UBND xã Thanh Bính đưa đi xem thực địa khu đất;

- Nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ đến 11 giờ 00 phút ngày 06/02/2017 tại trụ sở UBND xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà;

- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 08/02/2017 tại hội trường UBND xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà.

- Thời gian và địa điểm trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Ngay sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá tại hội trường UBND xã Thanh Bính

2- Đơn giá khởi điểm, phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Vị trí QH

Lô đất

Đơn giá khởi điểm(đồng/m2)

Phí tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước

(đồng/lô đất)

Khu dân cư số 1

Lô 20, 31, 32, 53

3.000.000

150.000

30.000.000

Từ lô 21 đến lô 30; từ lô 33 đến lô 52 và lô 54

2.500.000

150.000

30.000.000

Kính mời người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Thanh Bính hoặc Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương - Điện thoại 03203.894.800;

E-mail: daugiasaokhue@gmail.com, website: www.daugiasaokhue.com).